Thailand Internet Marketing, Online Advertising, Online Marketing, Seo Thai, Consulting seo marketing, เช่า Notebook, เช่าโน๊ตบุ๊ค
Thailand Internet Marketing, Online Advertising, Online Marketing, Seo Thai, Consulting seo marketing, เช่า Notebook, เช่าโน๊ตบุ๊ค
Thailand Internet Marketing, Online Advertising, Online Marketing, Seo Thai, Consulting seo marketing, เช่า Notebook, เช่าโน๊ตบุ๊ค
Welcome to Seo Marketing Thai, Internet Marketing Consulting, Online Marketing Consulting and Seo Thailand, Web Promote, Internet Marketing Consuling and Thai Adwords, Internet Marketing Thai, เช่า Notebook, เ่ช่าโน๊ตบุ๊ค
Thailand Internet Marketing, Online Advertising, Online Marketing, Seo Thai, Consulting seo marketing, เช่า Notebook, เช่าโน๊ตบุ๊ค
Thailand Internet Marketing, Online Advertising, Online Marketing, Seo Thai, Consulting seo marketing, เช่า Notebook, เช่าโน๊ตบุ๊ค
รับทำ SEO - Thailand Internet Marketing - Thailand Online Advertising - Thailand Online Marketing - Thailand SEM - Thailand SEO - Thai SEM - Thai SEO

ทำ Seo

หน้าที่ของเรา ให้บริการด้าน Internet Marketing Consulting
ทำ Seo และ Adwords

ปัจจุบันนี้ จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ทมีมากขึ้น
กว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลก และจะเพิ่มขึ้นอีกทุกๆปี การนำเทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ทมาใช้ก็เป็นอีกช่องทาง หรือโอกาสหนึ่งที่จะเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกได้มากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการจำนวนมาก มองเห็นศักยภาพในการเพิ่มโอกาสทางการตลาด และเพิ่มรายได้ จากการใช้ประโยชน์ทางอินเตอร์เน็ท

ธุรกิจส่วนใหญ่ในปัจจุบัน
ให้ความสำคัญกับการทำการตลาดบนอินเตอร์เน็ตมากขึ้น เริ่มมีการทำเว็บไซต์ขึ้นมา
- เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย
- พร้อมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารในสินค้า/บริการ
- และ ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ
แต่ถ้าไม่มีใครรู้จักเว็บไซต์ของคุณ เนื่องจากหาเว็บไซต์ของคุณไม่พบ ก็เท่ากับคุณพลาดโอกาส ในการขายสินค้า/บริการให้กับลูกค้ารายใหม่ๆ และ คุณยังใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของคุณได้อย่างไม่เต็มที่

งานของเรา คือ การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้คุณ

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
คือ เราทำให้เว็บไซต์ของคุณ เป็นที่รู้จัก ของกลุ่มลูกค้า และ กลุ่มเป้าหมาย โดยการใช้ internet เป็นเครื่องมือ ( Internet Marketing ) ( ข้อมูลเพิ่มเติมอ่านต่อที่ About Us )

Search Engine Optimization ( Seo )
การให้บริการ Search Engine Optimization Seo เป็นบริการที่ทำให้เว็บไซต์ของคุณ ติดอันดับ Top 20 ด้วยการค้นหา Keyword (คำหรือวลี) ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์คุณ โดยมีอันดับที่เว็บไซต์ค้นหาข้อมูลหลักๆของโลก ซึ่งประกอบไปด้วย Google.com, Yahoo.com, MSN.com (โดยมีเงื่อนไขให้ติดที่ใดที่หนึ่ง)

ความสำคัญของการจัดอันดับบนเว็บไซต์หลักของโลก ( Seo )
ในปัจจุบันมีผู้ใช้อินเตอร์เนตถึง 1000 ล้านคนทั่วโลก และมีเว็บไซต์มากกว่า 100 ล้านเว็บไซต ทางด้านธุรกิจเอง ก็มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง การนำเทคโนโลยีมาใช้ จัดเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการเติบโตทางการตลาด และการจัดทำอันดับบนเว็บไซต์ของโลก เป็นช่องทางหนึ่งที่บริษัทต่างๆ ต้องคำนึงถึงโดยเห็นได้จากผลการวิจัยดังต่อไปนี้

การหาข้อมูลจากเว็บไซต์ได้รับความนิยมมากที่สุด
เพราะสะดวก และหาข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากผู้ที่ต้องการซื้อ หรือทำธุรกิจทางอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ ใช้วิธีค้นหาชื่อสินค้า หรือบริการที่ต้องการ บนอินเตอร์เน็ตของเว็บไซต์ทำการค้นหา และแสดงรายชื่อที่ทำการเชื่อมโยง ไปยังเว็บไซต์ ที่มีชื่อของการบันทึกค้นหานั้นๆ โดยการแสดงรายชื่อจะเรียงลำดับ และเว็บไซต์ที่อยู่ในลำดับ 1 ถึง 20 แรก มีโอกาสถึง 85% ที่ผู้ใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต จะทำการเลือกและติดต่อธุรกิจทางอินเตอร์เน็ต

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของเรา
1. ติดอันดับ 1 ใน 20 ของ 3 เว็บไซต์ค้นหาหลัก ๆ ของโลก
2. มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณมากขึ้น
3. ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการ
4. สร้างความเข้มแข้งให้กับแบรนด์ของบริษัทคุณมากขึ้น
5. เพิ่มโอกาสทางด้านการขายมากขึ้น
6. ขยายตลาดของบริษัทให้ครอบคลุมทั่วโลก
7. ได้รับกำไรกลับคืนมากในขณะที่ค่าใช้จ่ายน้อย
8. ธุรกิจของคุณสามารถแข่งขันได้อย่างมั่นใจ

ความสำคัญของการทำ Internet Marketing และ ทำ Seo

1.รู้จักกลุ่มเป้าหมาย
การออบแบบ Website ควรคิดถึงกลุ่มเป้าหมาย ว่าเป็นใคร นี้คือเรื่องของ Internet Marketing และ ทำ Seo

2. Website ต้องสร้าง เนื้อหา หรือ Theme ตรงตามวัตถุประสงค์
จะขายก็ บอกว่าขายอะไร Services อะไร ทำอะไร และ ใครจะได้อะไร เป็นงาน Marketing ที่ต้องชัดเจน นี้คือ Internet Marketing และ มี Keyword Seo

3. Website น่าเชื่อถือ
ข้อนี้ยากมาก ต้องใช้ความรู้ว่าบน Internet ว่าเขาวัดความเชื่อถือกันอย่างไร และประเภทธุรกิจของเรา เขาวัดกันตรงไหน นี้คืองาน Internet Marketing ส่วน ทำ Seo จะสนับสนุนเพิ่ม

4.การทำ Search Engine Optimize
4.1.ศึกษา
4.2.วางแผน
4.3.ค้นหา keyword

5. Internal Links
ควรให้ความสำคัญกับ Link ภายใน คือ Keyword ควรมีการ Link ไปยัง Page อื่นๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ Keyword ของเรา

6. External Links
ควรให้ความสำคัญกับ Link ภายนอก คือ Website อื่นๆ ที่มีเนื้อหา หรือบทความที่เกี่ยวข้องกับ Keyword ของเรา

7.Webstat
ควรมีการติดตั้ง Webstat สำหรับเก็บข้อมูลของ Visitor เพื่อนำมาวิเคราะห์ ฯลฯ

8.Submit หรือ การลงทะเบียนกับ Website ต่างๆ

9.มองหาคู่แข่ง สำหรับ Keyword

10.อย่าลืม ตั้งงบประมาณ

11.ควรทำรายงานสรุป Ranking Keyword ทุกๆ 15 วัน ( อย่างน้อยทุกๆ 1 เดือน )

12.มองหาคู่แข่ง ประเภทธุรกิจเดียวกับเรา และ ธุรกิจบน Website คนละแบบกับเราที่ เขาทำ internet marketing ที่น่าสนใจ

13.ไม่ควรลืม ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย และมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง

14.มีการตั้งเป้าหมาย และ การประชุมทุกๆ เดือน

 
Thailand Internet Marketing - Thailand Online Advertising - Thailand Online Marketing - Thailand SEM - Thailand SEO - Thai SEO - Thai SEM


Thailand Internet Marketing
| Thailand Online Advertising | Thailand Online Marketing | Thailand Adwords | Thailand Seo Marketing
Seo Thai | Internet Marketing | Web Promote | Internet Marketing Consulting | ทำ Seo Marketing | เช่า Notebook | เช่าโน๊ตบุ๊ค

Home     |     About Us     |     Internet Marketing     |     Seo     |     Adwords     |     Consulting     |     Price     |     Contact Us     |     Links

Copyright (c) 2006 Thai Online Marketing ( B.G.Group ), Contact : คุณวิชัย sales@thaionlinemarketing.com

SEO, Thai Adwords and Internet Marketing Consulting Seo, We provide Web Promote by Seo Service Thailand .